Skatamarksloppet

Inbjudan till det 44:e skatamarksloppet 2020

Länk till skidor online där man kan anmäla sig eller via mail skidorskogsaif@telia.com

Skatamarksloppet körs den 15 mars 2020

OBS endast kontanter både i anmälan och i kiosken

 

Inbjudan till det 44:e SKATAMARKSLOPPET 2019
Skogså IF har härmed nöjet att inbjuda till det
44:e Skatamarksloppet på skidor, nordisk tävling
Söndag den 15 mars 2020

Banlängd 20 km
Åkstil Klassisk
Klasser H17-20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60
D17-20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60
Damer och Herrar motion. Alla 2001 och tidigare är
är start berättigade.
Skatamarks- Gemensam start Damer och Herrar Elit kl 10.30
Loppet, start Gemensam start Damer och Herrar motion kl 10.30
Tävlingsklasserna seedade 30m före motionsklasserna
Start o mål I anslutning till Skogså skola
Vätska Vid 6km och 14km
Omklädning I skogså skola
Tem.gräns -17 grader
Anmälan 220kr per deltagare som insättes samtidigt med
Anmälning till SKOGSÅ IF c/o Arnold Nordqvist
Häggan 12, 961 91 Boden. 0921-340074
e.mail: skidorskogsaif@telia.com
På bg nummer 283-5718.
Anmälan senast 10/3-20
Efteranmälan Avgift för efteranmälan 320 kr
Nummerlappar Nummerlappar avhämtas i Skogså skola 8.00-10.00
Ej återlämnade nummerlappar debiteras med 100kr
Priser Plaketter utdelas till alla som fullföljer loppet
Poängpris (vandringspris) i båda klasserna.
Hederspris i mån av tillgång.
Upplysning 0921-340074
Tävlingsregler Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller kontrollanter är utplacerade efter spåret för övervakning av att den klassiska stilen följes. Tävlande och funktionärer samt åskådare medverkar på egen risk.

OBS!Bankgiro 283-5718
Endast kontanter på tävlingsplatsen

VÄLKOMNA TILL SKATAMARKSBYGDEN
HÄLSAR SKOGSÅ IDROTTSFÖRENING
Arnold Nordqvist tävlingsledare

Resultat lista 2019 http://fij.se/ttt/

 

———————————————————————————

 

Fotboll, Skidor, Aktivitetscenter, Friförskola