Skatamarksloppet

Inbjudan till det 44:e skatamarksloppet 2020

Länk till skidor online där man kan anmäla sig eller via mail skidorskogsaif@telia.com

Skatamarksloppet körs den 15 mars 2020

OBS endast kontanter både i anmälan och i kiosken

 

Inbjudan till det 44:e SKATAMARKSLOPPET 2019
Skogså IF har härmed nöjet att inbjuda till det
44:e Skatamarksloppet på skidor, nordisk tävling
Söndag den 15 mars 2020

Banlängd 20 km
Åkstil Klassisk
Klasser H17-20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60
D17-20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60
Damer och Herrar motion. Alla 2001 och tidigare är
är start berättigade.
Skatamarks- Gemensam start Damer och Herrar Elit kl 10.30
Loppet, start Gemensam start Damer och Herrar motion kl 10.30
Tävlingsklasserna seedade 30m före motionsklasserna
Start o mål I anslutning till Skogså skola
Vätska Vid 6km och 14km
Omklädning I skogså skola
Tem.gräns -17 grader
Anmälan 200kr per deltagare som insättes samtidigt med
Anmälning till SKOGSÅ IF c/o Arnold Nordqvist
Häggan 12, 961 91 Boden. 070-216 87 45
e.mail: skidorskogsaif@telia.com
På bg nummer 283-5718.
Anmälan senast 10/3-20
Efteranmälan Avgift för efteranmälan 300 kr
Nummerlappar Nummerlappar avhämtas i Skogså skola 8.00-10.00
Ej återlämnade nummerlappar debiteras med 100kr
Priser Plaketter utdelas till alla som fullföljer loppet
Hederspris i mån av tillgång.
Upplysning 070-216 87 45
Tävlingsregler Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller kontrollanter är utplacerade efter spåret för övervakning av att den klassiska stilen följes. Tävlande och funktionärer samt åskådare medverkar på egen risk.

OBS!Bankgiro 283-5718
Endast kontanter och Swish på tävlingsplatsen

VÄLKOMNA TILL SKATAMARKSBYGDEN
HÄLSAR SKOGSÅ IDROTTSFÖRENING
Arnold Nordqvist tävlingsledare

Resultat lista 2019 http://fij.se/ttt/

 

———————————————————————————

 

Fotboll, Skidor, Aktivitetscenter, Friförskola