Styrelse

 

Ordförande
Eva Bergström

Kassör
Ove Norberg

Sekreterare
Emil Henriksson

Ledamöter

Ivan Nordqvist
Roger Broström
Helena Hansson
Arnold Nordqvist
Urban Henriksson

Suppletanter
Emil Henriksson
Ann-Charlott Norberg

Revisorer
Bernt Olsson
Stefan Enström

Valberedning
Margareta Olsson
Birger Nilsson

Fotboll, Skidor, Aktivitetscenter, Friförskola