Skatamarksjoggen

Fredag den  4/8-23
Start kl 19.00 I Djuptjärn Ubbyn
Kom som du är gå lunka  eller löp 5 el 10 km
Anmälan på plats
Startavgift: 100kr  
Fika försäljning  
Information: Arnold Nordqvist 070-2168745                                                                                                              
Skogså IF  

Share